Tävlingsvillkor

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på marstacentrum.se, samt på Märsta Centrums Facebook-sida och Instagram-sida.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

3. Ansvarig för tävlingen är: Märsta Centrum AB, 556106-8817.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.

5. För att delta i tävlingen måste du göra följande: Berätta och kommentera nedan vem du skulle vilja ge lite extra kärlek på fars dag och varför. Det är den tävlandes ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med gällande lagstiftning och / eller omfattar inte rättigheterna för någon part.

6. Tävlingen är öppen 2022-11-07 – 2022-11-14.

7. Priset i tävlingen består av: tre presentkort á 500 kr att handla för i Märsta Centrum, (gäller ej livsmedelsbutiker). Presentkortet är personligt och måste hämtas på plats av vinnaren. Inga vinster skickas.

8. Märsta Centrum ansvarar för eventuell vinstskatt.

9. Du kan berätta och kommentera flera gånger för att ha större chans att vinna men ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Märsta Centrum, FastPartner eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Märsta Centrum förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Märsta Centrum får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. Märsta Centrum tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Märsta Centrum. Märsta Centrum tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Märsta Centrum beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Märsta Centrum rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Märsta Centrum. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att kontaktas efter 14/11 och tillkännages sedan via Märsta Centrums Facebook-sida efter detta. Märsta Centrum kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Märsta Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras på FastPartners hemsida, samt facebook-sida och Instagram-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Märsta Centrum. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Märsta Centrum får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Märsta Centrum normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Märsta Centrum förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.