Trygghets- och krisberedskapsdagen

Välkomna till en lärorik och kul dag om trygghet och krisberedskap i Märsta Centrum. 1 oktober.

Aktiviteter

Kika in i brandkårens, polisens och hemvärnets fordon!

FRG anordnar tipspromenad i området och delar ut priser på scenen. De visar också upp hemberedskap och HLR.

Fältarna informerar om nattvandring.

Lottakåren har med sig ett beredskapsspel och delar ut reflexer.

Hållbarhetsavdelningen odlar ärtskott.

Trygg i Märsta har prickkartor om otrygga platser, information om var skyddsrum finns och delar ut ballonger.

På scenen:

– Dagen öppnas av kommunstyrelsens ordförande alt. Ordförande för Trygg i Märsta.
– Sigtuna kommun pratar om motståndskraft.
– Matscenter pratar om mat i kris.
– Trygghetschefen pratar om läget i kommunen.
– Polisen pratar om läget i kommunen.
– Trygg i Märsta pratar sitt trygghetsskapande arbete.
– Brandkåren pratar om vikten av samverkan.
– Fältarna pratar om sin verksamhet och om nattvandring.
– Hållbarhet pratar om elförsörjning och energifrågan.

Detta vill ni inte missa, välkomna!