Avvikande öppettider våren 2020

Under Valborgshelgen är det dessa öppettider som gäller i Märsta Centrum.

Kom ihåg att vissa av butikerna har öppet längre!
Se under respektive butik för mer information.